Condicions d'ús

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Talleres Profer, S.L informa que és titular del lloc web www.talleresprofer.net. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei esmentada, Talleres Profer, S.L informa de les dades següents:

El titular d’aquest lloc web és Talleres Profer, S.L, amb NIF B58665183 i adreça a POL. CAN RIBO, C/ JOAQUIM VAIREDA S BADALONA 08911 . L’adreça electrònica de contacte amb l’empresa és: info@talleresprofer.net

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de Talleres Profer, S.L confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de Talleres Profer, S.L., totes les condicions d’ús establertes aquí sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

El lloc web de Tallers Profer, SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per Talleres Profer, S.L per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per Talleres Profer, S.L contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

Talleres Profer, S.L no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut de altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Talleres Profer, S.L declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Talleres Profer, S.L no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

Talleres Profer, S.L es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d’ús. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb allò establert a la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Talleres Profer, S.L amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts . En compliment de la normativa vigent, Talleres Profer, S.L informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats anteriorment.

Us informem que el tractament de les vostres dades està legitimat pel vostre consentiment.

Talleres Profer, S.L informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Talleres Profer, S.L. es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament. d’aquests, dirigint la vostra petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic: info@talleresprofer.net

Podrà adreçar-se a lAutoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

Talleres Profer, S.L per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Talleres Profer, S.L. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Talleres Profer, S.L.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Talleres Profer, S.L. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Talleres Profer, S.L.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Talleres Profer, S.L es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. Talleres Profer, S.L té el domicili a BARCELONA, Espanya.

Desplaçat dalt de tot
Skip to content